Cerkiew Opieki NMP Bogurodzicy

Wartościowy zabytek sakralny, świadczący o bogatych łemkowskich tradycjach Krynicy-Zdroju. Drewniana, oszalowana konstrukcja powstała w latach 1887-88 w miejscu przybytku o wiek starszego (ukończonego w 1786 r.), który uległ całkowitemu zniszczeniu w wyniku pożaru. Obecnie świątynia stanowi filialny kościół rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Dawną cerkiew Opieki Najświętszej Maryi Panny Bogurodzicy zbudowano w zgodzie z lokalnymi tradycjami architektonicznymi, odbiegając jednak od klasycznego układu prawosławnej świątyni. Część zewnętrzna wyróżnia się trzema baniastymi kopułkami, zwieńczonymi ślepymi latarniami. Z kolei wnętrza zachwycają bogatymi zdobieniami i wiekowym wyposażeniem.

Szczególnie cenne są pozostałości po oryginalnym ikonostasie oraz barokowe, XVIII-wieczne tabernakulum z charakterystycznymi płaskorzeźbami. Na chwilę uwagi zasługuje neorenesansowy ołtarz główny z XIX wieku (projekt Jan Zawiejski, wykonanie Romuald Łapczyński) z barokowo-klasycystycznym lichtarzem. Podobny styl prezentują także ołtarze boczne. Warto też przyjrzeć się bliżej barwnej polichromii.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Świątynia prawosławna z końcówki XIX wieku, dziś służąca jako filialny kościół rzymskokatolickiej parafii. Drewniany przybytek, choć bardzo łemkowski, to jednak trochę różni się kanonicznego układu takich budowli. Chlubą dawnej cerkwi Opieki NMP Bogurodzicy są bogato zdobione wnętrza i zabytkowe wyposażenie, np. ikonostas, tabernakulum, ołtarze czy polichromie.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz