Cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku

Najważniejszy zabytek łemkowskiego budownictwa sakralnego w całym regionie. Niezwykle uroczych i tworzących wspaniałą atmosferę dawnych cerkwi w tym rejonie nie brakuje, ale to powroźnicka świątynia pw. świętego Jakuba Młodszego Apostoła znalazła się (zasłużenie) na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Było ku temu sporo powodów.

Greckokatolicka cerkiew - a po II Wojnie Światowej i Akcji Wisła rzymskokatolicki kościół parafialny z tym samym patronem - powstała już w XVI stuleciu. Konkretniej to w samej jego końcówce, w 1600 roku. Ten fakt czyni z budowli najstarszą taką świątynię w całych polskich Karpatach. Szczególnie wiekowe, zachowane do dziś w najbliższym oryginalnemu stanie części to zakrystia oraz… dzwon odlany w 1615 r. Bezcenny przybytek przechodził kilka poważnych remontów i modernizacji - w latach 1813-14 przeniesiono go nawet w inne miejsce, a to z powodu nieustannego zagrożenia powodziowego ze strony potoku Muszynka.

Konstrukcyjnie bez większych niespodzianek - to drewniana świątynia z jedną, za to trójdzielną nawą. Zewnętrzne ściany i dach pokryto gontem. W części zewnętrznej wybijają się trzy cebulaste wieżyczki, zwieńczone ślepymi (pozornymi) latarniami. Jak zwykle w przypadku łemkowskich cerkwi, największe skarby czekają w środku.

W świetnym stanie zachowała się figuralna polichromia, wymalowana już w 1637 r. Z kolei niezwykle bogaty (mimo że zdekompletowany) ikonostas powstał w latach 1743-44. Szczególną wartość mają również barokowe ołtarze: główny (XVII w.) i boczny (XVIII w.) Ten pierwszy ozdobiono wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz Mandylionem. Ściany cerkwi św. Jakuba Młodszego Apostoła udekorowano wieloma ikonami i obrazami - niektóre wycięto z oryginalnego ikonostasu, ale są też dzieła starsze, namalowane w pierwszej połowie XVII stulecia.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Opłaty za zwiedzanie cerkwi św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku (po uzgodnieniu dokładnego terminu):

  • w zorganizowanych grupach minimum 8-osobowych - 2 zł/os.
  • turyści indywidualni - suma przynajmniej 16 zł za jedną "turę"

Bezcenny zabytek jeszcze z XVI w., obecny na liście dziedzictwa UNESCO. Greckokatolicka, łemkowska cerkiew to drewniana konstrukcja zrębowa, z jedną nawą i elewacją pokrytą gontem. Wewnątrz kościoła czeka wiele wspaniałych i wiekowych dzieł sztuki sakralnej. Od ikonostasu (1743-44), przez zdobione barokowe ołtarze (XVIII w.), aż po obrazy i ikony z XII wieku.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz