Cerkiew św. Kosmy i Damiana w Tyliczu

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Jeden z wielu w rejonie zabytkowych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. A także istotna część innej nieoficjalnej, znacznie krótszej trasy turystycznej, jaką jest Krynicki Szlak Cerkwi Łemkowskich, łączący 11 prawosławnych i greckokatolickich (niegdyś) świątyń na terenie gminy.

Tylicką cerkiew zbudowano w latach 1738-44, w stylu charakterystycznym dla zachodnio-łemkowskiego budownictwa sakralnego. Drewniany przybytek jest jednonawowy, choć trójdzielny, posiada trzy wieże zwieńczone baniastymi kopułkami - główna, największa to podbita gontem konstrukcja słupowa. W 1930 roku kościół przeszedł znaczącą przebudowę.

Ciekawostką architektoniczną są kryłosy - przylegające do nawy pomieszczenia dla chóru, śpiewaków, lektorów etc. - przekształcone w kaplice boczne. W bogato dekorowanych wnętrzach cerkwi warto obejrzeć kunsztowne polichromie wykonane na 950. rocznicę Chrztu Rusi i ołtarze, a zwłaszcza późnobarokowy ikonostas. Pochodzi on z I połowy XVIII stulecia, jednak część wizerunków padła łupem złodziei w latach ‘80 XX wieku - braki w dziele sztuki uzupełniono po 2001 roku.

Po II Wojnie Światowej i przymusowym przesiedleniu Łemków na tzw. Ziemie odzyskane w ramach niesławnej Akcji Wisła, nadzór nad cerkwią przejęła miejscowa wspólnota rzymskokatolicka. W ten sposób prawosławna świątynia stała się pomocniczym, cmentarnym kościołem.

Mimo tego dawną cerkiew św. Kosmy i Damiana w Tyliczu można w miarę swobodnie zwiedzać. Najlepiej przed przyjazdem zadzwonić do kancelarii parafii pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła i uzgodnić szczegóły - tyczy się to zwłaszcza grup zorganizowanych.

Mini przewodnik

Drewniany zabytek łemkowskiej architektury sakralnej z I poł. XVIII wieku. Mimo że dziś służy jako kościół pomocniczy (cmentarny) parafii katolickiej, to wciąż zachwyca pięknym wystrojem. Wewnątrz cerkwi wyróżnia się późnobarokowy ikonostas - w większości oryginalny, ubytki uzupełniono w XXI w. Równie wspaniałe są polichromie wykonane na 950-lecie Chrztu Rusi.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja