Kościół NMP Częstochowskiej w Mochnaczce Niżnej

Niby urzędują tutaj księża rzymskokatoliccy, ale wszelkie honory za wzniesienie i przepiękne przystrojenie tej zabytkowej świątyni należą się wspólnocie Łemków, wyznających wiarę greckokatolicką. Jednak ta grupa ludności została siłą przesiedlona w ramach Akcji Wisła, a cerkiew św. Michała Archanioła przejęli nowi gospodarze.

Drewniany zabytek najczęściej datowany jest na 1846 rok. Można jednak znaleźć informacje o tym, jakoby świątynia powstała już w XVII stuleciu - w 1787 i właśnie w połowie XIX w. miała przechodzić daleko idące modernizacje. Tak czy inaczej, powstała jednonawowa, zrębowa konstrukcja z oszalowanymi ścianami. Obiekt, ujęty na trasie Krynickiego Szlaku Cerkwi Łemkowskich, posiada także sporą wieżę i blaszany dach z trzema baniastymi, zakończonymi ślepą latarnią z krzyżem wieżami w stylu barokowym.

Tym, co zazwyczaj cieszy się w dawnych cerkwiach największym zainteresowaniem, są bogate ikonostasy. Ten w Mochnaczce składa się z dzieł wykonanych pomiędzy XVII a XIX stuleciem. Podzielony jest na dwie części barokową i późnoklasycystyczną. Na wyposażeniu kościoła znajdują się także dwa XVIII-wieczne, rokokowe ołtarze (z wizerunkami Chrystusa Pantokratora i Matki Boskiej Pokrownej), ambona z XIX stulecia czy neogotycki ołtarzyk z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Te dzieła pochodzą z 1956 r., a jeszcze młodsza jest polichromia - wykonana przez Stanisława Kruczka i Czesława Lenczowskiego w latach 1960-64.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Jeden z ciekawszych zabytków łemkowskiej architektury sakralnej, czyli dawna grekokatolicka cerkiew św. Michała Archanioła. Drewniana, zrębowa budowla obecne kształty i rozmiary przybrała w 1846 r., wzniesiono ją jednak znacznie wcześniej - być może nawet w XVII wieku. W środku wciąż można podziwiać niezwykle złożony ikonostas, barokowe ołtarze i nowszą sztukę.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz