Kościół św. Jana Ewangelisty w Muszynce

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Kameralny i klimatyczny przybytek, jeden z ciekawych obiektów na KrynickimSzlaku Cerkwi Łemkowskich. Poza wielowiekową, sięgającą jeszcze XVII stulecia historią i statusem zabytku, splendoru świątyni dodaje w pełni zasłużone miano “kościoła konfederatów barskich”.

Greckokatolicką świątynię w Muszynce wzniesiono w 1689 roku, jednak do pierwszej poważnej przebudowy doszło już na początku XVIII wieku. Kolejna istotna modernizacja miała miejsce w XIX stuleciu. Kościół św. Jana Ewangelisty to jednonawowa, drewniana budowla z belkami połączonymi na zrąb. Do tego różnokształtne dachy, blaszane wieżyczki zwieńczone ślepymi latarniami… Wypisz, wymaluj zachodniołemkowska cerkiew.

Gdyby ktoś miał co do tego jakiekolwiek wątpliwości, te rozwieją się natychmiast przy pierwszym spojrzeniu na stylowe wnętrze. Tradycyjnie największe wrażenie najczęściej wywiera bogaty ikonostas, pochodzący z XVIII wieku. Spośród rozmaitych rzeźb i obrazów, niejednokrotnie już kilkusetletnich, warto zwrócić jeszcze uwagę na ambonę z wizerunkami ośmiu Ojców Kościoła oraz ołtarze boczne. Szczególnie ten rokokowy, stojący w północnej części kościoła. Wisi na nim obraz św. Barbary, do którego mieli modlić się artylerzyści konfederatów barskich, którzy nieopodal mieli spory obóz wojskowy.

Osoby zainteresowane zwiedzaniem kościoła / cerkwi św. Jana Ewangelisty w Muszynce powinny uprzednio skontaktować się z tylicką parafią świętych Apostołów Piotra i Pawła, która sprawuje nadzór nad świątynią i odprawia w niej nabożeństwa (w obrządku rzymskokatolickim).

Mini przewodnik

Zabytkowa świątynia z 1689 roku., później nazwana kościołem konfederatów barskich. W dawnej greckokatolickiej cerkwi do dziś znajduje się obraz św. Barbary, do którego modlili się artylerzyści z pobliskiego obozu powstańców. W świetnym stanie przetrwał również bogaty, barokowy ikonostas z XVIII wieku. Architektonicznie - typowa łemkowska architektura sakralna.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja