Kościół św. Michała Archanioła w Polanach

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Doskonały przykład łemkowskiego budownictwa sakralnego - czyli dawna cerkiew greckokatolicka z I połowy XIX wieku, po zakończeniu II Wojny Światowej i masowych przesiedleniach przejęta przez chrześcijan rzymskokatolickich.

Podobnie jak większość podobnych zabytków w rejonie Krynicy-Zdroju, tak i świątynia w Polanach włączona została do małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej. To konstrukcja zrębowa ze ścianami pokrytymi gontem i trzema wieżyczkami - każda z baniastym, blaszanym hełmem.

Wewnątrz można obejrzeć sporo wartościowych dzieł sztuki, w niektórych przypadkach nawet bardziej wiekowych niż sam budynek - część wyposażenia pochodzi ze starszej cerkwi wzniesionej w 1667 r., która uległa zniszczeniu. I tak będąc w kościele św. Michała Archanioła w Polanach, z pewnością warto zatrzymać się na dłużej przy regencyjno-rokokowym ikonostasie (XVIII w.) z pięknie malowanym baldachimem. À propos, w równie dobrym stanie zachowała się barwna polichromia z wieloma biblijnymi scenkami, wykonana już w 1862 r. Sporą wartość historyczno-artystyczną prezentują także ołtarz z obrazem Piety oraz ambona, pochodzące z przełomu XVII i XVIII stulecia.

Zabytkowym przybytkiem opiekuje się teraz rzymskokatolicka parafia w Bereście, pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Mini przewodnik

Zabytkowa, XIX-wieczna cerkiew w tradycyjnym stylu zachodniołemkowskim, po II WŚ używana jako kościół pomocniczy rzymskokatolickiej parafii. Drewniany przybytek z gontowymi ścianami w swoich wnętrzach kryje sporo pięknych dzieł sztuki sakralnej. Od regencyjno-rokokowego ikonostasu, przez barokowe ołtarze i ambonę, aż po rozbudowaną polichromię.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja