Miasteczko Galicyjskie

Placówka miejscowego Muzeum Okręgowego, ściśle połączona z Sądeckim Parkiem Etnograficznym. Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu to pieczołowicie zrekonstruowany rynek małego miasta z przełomu XIX i XX stulecia, z zabudową typową dla małopolskich miejscowości. Ten szczególny skansen łączy w sobie funkcje wystawowo-muzealne z obiektem hotelowo-konferencyjnym.

Drugą z wymienionych ról odgrywa w Miasteczku Galicyjskim przede wszystkim ratusz. To wierna replika nigdy nie dokończonego (z powodu pożaru) magistratu w Starym Sączu z pierwszych lat XIX wieku. Ogólnodostępne dla zwiedzających turystów są sala wystawiennicza oraz kawiarnia. Pozostałe budynki wokół rynku to domy mieszczańskie, strażacka remiza, rozmaite warsztaty rzemieślnicze i sklepy, apteka, gospoda, poczta oraz przeniesiony i na miejscu odbudowany dworek szlachecki z Łososiny Górnej w stylu klasycystycznym.

Przy tworzeniu Miasteczka Galicyjskiego Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zadbało także o stosowne do epoki wyposażenie. Jeśli o typowe wystawy na terenie placówki, można tutaj obejrzeć m.in. galerię prac artystycznych twórców nieprofesjonalnych, bogatą kolekcję historycznych map oraz symboli (herby, godła etc.) dawnej Galicji czy portrety ważnych osobistości związanych z regionem: od cesarza Karola I Habsburga po Agenora Głuchowskiego - arystokratę i wysokiego urzędnika, który zrobił wiele dla krzewienia polskości w szkołach, uczelniach i urzędach w prowincji pod zaborami.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Komentarze (0)

Dodaj komentarz