Sądecki Park Etnograficzny

Rozległy skansen koncentrujący się na architekturze i kulturze ludowej, prowadzony przez miejscowe Muzeum Okręgowe. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu składa się z kilkudziesięciu różnego rodzaju budynków - przeniesionych w całości bądź wiernie zrekonstruowanych. Powierzchnia skansenu wynosi ok. 20 hektarów.

W Sądeckim Parku Etnograficznym można wydzielić 5 podstawowych kategorii zabytkowych obiektów. Pierwszą z nich są zagrody wiejskie, urządzone w stylu charakterystycznym dla konkretnych grup zamieszkujących region: mowa o Góralach, Pogórzanach, Łemkach oraz Lachach. Druga to 3 drewniane budowle sakralne - ewangelicki zbór, rzymskokatolicki kościół i greckokatolicka cerkiew. Są to:

  • zbór ze Stadeł - pierwotnie kaplica klarysek, po 1786 r. przebudowana i przystosowana do potrzeb protestantów. Przybytek dwukrotnie ulegał poważnym zniszczeniom po pożarze, później szybko odbudowywany.
  • kościół św. Piotra i Pawła z Łososiny Dolnej - wybudowany w 1739 r., prezentuje styl barokowy. Charakterystycznymi elementami są dwa baniaste hełmy i prezbiterium ze ścianami prostymi, co wówczas było w Małopolsce niezwykłą rzadkością.
  • cerkiew św. Dymitra z Czarnego - wzniesiona w połowie XVIII stulecia, z cechami typowymi dla świątyń zachodniołemkowskich. Na szczególną uwagą zasługują zwłaszcza żelazne, ozdobne krzyże oraz bogato dekorowany, rokokowy ikonostas.

Pozostałe części Sądeckiego Parku Etnograficznego to Osada cygańska (prymitywne chaty i warsztaty rzemieślnicze), Sektor Kolonistów Niemieckich z Gołkowic Dolnych (mini-miasteczko z typowo pruską zabudową) oraz XVII-wieczny dwór szlachecki z Rdzawy z zachowaną polichromią o tematyce religijnej. Ściśle powiązane ze skansenem jest także pobliskie Miasteczko Galicyjskie, choć formalnie stanowi odrębny oddział.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zadbało także o kilka tematycznych wystaw, przybliżających tradycje, kulturę i historię regionu oraz jego mieszkańców. Ponadto w sezonie letnim Sądecki Park Etnograficzny organizuje również rozmaite imprezy folklorystyczne - programy obejmują takie atrakcje jak pokazy dawnych rzemiosł, degustacja miejscowych specjałów czy występy artystyczne.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Komentarze (0)

Dodaj komentarz